Iu cu me’ nannu

Versi  di Mauro Geraci

Testo

Scurdari non si po l’amuri anticu
i so paroli santi, i so gistili puru.
Ed agghiurnò filici, la facci di cartuni,
c’ un vrazziteddu i Suli ca i supra cci pusò.
– “U sacciu ca ci sì! Picchì non mi rispunni,
ca sugnu picciutteddu, comu a Sfirracavaddu,
jttatu ‘mmenzu ‘i scogghi, di sira e di matina,
cu na cannuzza nica, annisca trimulina,
ca cercu li cunsoli picchì non pigghiu pisci ?” –

– “Strincemunni – mi dissi -,
chi a muru vasciu ognunu si c’appoja !
Ma ora iu mortu sugnu, e campu cu tia,
non parru cchiù cu li me vecchi panni,
non fazzu cchiù lu zanni,
m’assolvu ‘ntra di tia c’addivintasti granni.
Si Cristu t’abbannuna e si va curca
dici megghiu cu mia puru si ‘ncarca:
la fidi to nni sarva e no la varca” -.

Roma, 16 Febbraio 1990

Share:

Author: Mauro Geraci

Lascia un commento