S’abbruciassiru ‘i corna!

S’ABBRUCIASSIRU ‘I CORNA!
Versi e musica di Mauro Geraci

Una ballata sul vergognoso fenomeno degli incendi che, ogni anno, distrugge migliaia e migliaia di ettari su tutto il nostro territorio, specie in Sicilia e Sardegna. Incendi che non sono casuali ma sempre dolosi e imputabili all’ecomafia che oggi prolifera negli appalti della raccolta differenziata dei rifiuti come negli interessi che ci sono dietro gli incendi: quelli dell’edilizia, dei forestali, dei pascoli, dei canadair. A questi criminali, vigliacchi e disonorati che se la prendono con quello stesso ambiente che fanno finta di tutelare per luridi interessi mafiosi, come ai mitomani del fuoco si rivolge questo mio S’abbruciassiru ‘i corna! Presto potrete anche ascoltarlo su questo stesso sito.

 

Lu cori di stuppagghia e di binzina
havi lu sangu e ‘i manu di canagghia,
pedi di porcu e di li cannarina
sputa fumazzu lordu a la buscagghia.
Lingua di focu e testa di jaddina,
cu lu telecumannu adduma ‘a pagghia
però nta l’occhi cu ‘nfucau Missina
vidiri non si fa di cui non sbagghia.

Vidiri ci vulissi la facciazza
mentri di notti parti du paisi
cu lu sciroccu ca li terri strazza
e li ‘luvara sularini e smisi.
Ed ogni pinu ‘o cavudu si ‘mpazza,
non trova acqua e havi cchiù d’un misi
e li jnestri gialla, na curazza,
a la Sicilia fannu li difisi.

Ma l’occhi l’havi ‘n terra ddu curnutu
quannu cu la so’ torcia a trafichiari
‘tizza lu focu e abbrucia nto ‘n minutu
un seculu di storia e di campari.
Ogni arbulu a lu cielu cerca aiutu
e l’urtimu suspiru jetta a mari,
ogni ciuriddu l’urtimu salutu
chiudennu l’occhi prima d’abbruciari.

E inveci lu vigliaccu ad occhi aperti
scappa e s’infila arreri ntra la tana,
com’un virmazzu di chiddi cchiù ‘sperti
comu lu cchiù gran figghiu di buttana.
Jetta lu focu chi spaddi cuperti
e nuddu vidi nenti nta la chiana,
li boschi poi addiventanu diserti
quannu ‘rrifrisca ormai la tramuntana.

Na vota eranu pazzi o picurara
ca l’erba dopu ‘u focu fa scialari,
o cacciaturi pronti ca lupara
supra i cunigghi ‘n cerca di ripari.
Oggi su’ sbirri oppuru furistali
ca persiru u cuntrattu di pricari,
palazzinara veri criminali
ca nta lu ‘nfernu avissiru a cripari.

Ma a cu ci giuva stu focu c’ avanza
iu vi dumannu e dicu bellu chiaru?
A lu turista ca veni in vacanza
a lu paisanu oppuru a lu vaccaru?
No, mi pari a mia ca a ghinchiri la panza
su’ propriu chiddi chi stutanu ‘u caldaru,
‘mprisi privati di la vigilanza
c’arripasciunu poi li boschi a paru.

Ma comu ponnu fari a frontiggiari
sti vasti incendi li carrabbineri
cu quattru mezzi scassati macari
tri furistali e mancu ddu pumperi?
E l’ecumafia di li cielu appari
l’idranti  nni lu vinnunu i camperi
ca ora accumincianu a ‘stutari.
lu stissu focu c’appiccaru ajeri.

E lu focu chi avvampa assai rapaci
e comu chiddu chi ammazzò a Capaci.
Cu metti a focu, chista è la nuvedda,
è comu chiddu chi sparò a Purtedda.

 

 

Per lasciare un tuo graditissimo commento la prima volta dovrai registrarti. Semplicissimo!
1) Clicca qui sotto sulla parola “connesso”;
2) Clicca sulla parola “Registrati”, quindi inserisci un Nome e un indirizzo Mail;
3) Clicca sul link dentro la mail che subito riceverai e ti verrà data una password che potrai già personalizzare;
4) Effettua il login per entrare nel mio sito e lascia i tuoi commenti in fondo a ogni pagina.
Grazie!

 

Share:

Author: Mauro Geraci

Lascia un commento