La mafia della tradizione

Versi e musica di Mauro Geraci

Una storia dedicata ai “nuovi paladini” della “terra siciliana”, dell’”identità siciliana” e del suo cosiddetto “patrimonio”. Signori miei oggi in Sicilia non c’è più la tradizione della mafia ma

LA MAFIA DELLA TRADIZIONE!

Testo

Sicilia scusa st’urtima cantata
mentri tu crepi sutta lu folklori,
sutta muntagni ‘i carta patinata,
sutta la mafia di li tò assessori.
Cu la me vuci tu non canci strata
ca cu ti sbafa non havi lu cori.
Sicilia lu me chiantu friscu e puru
a tia lu versu chi non hai futuru.

Supra di tia lu cielu è scuru scuru
di corvi accafuddatu e li rapaci
a morti ti lu sonanu ‘u tamburu
mentri di tia si mustranu siguaci,
li carni ti li mancianu a spergiuru
friddi, a granfati, senza focu e braci.
Basta cu sti metafuri e allusioni
eccu la mafia di la tradizioni.

Non sunnu coschi no su’ associazioni
di la cultura ditti ‘o capizzali
di li Cumuni, Pruvinci e Reggioni
e sucanu li minni cchiù vitali.
Parchi, istituti, musei, fundazioni
li feudi d’oggi su’ d’u capitali
e in nomi di lu studiu gran parati
fannu ‘i carretti, cannola e gran cassati.

I pupi? Ecculi ccà, non vi scantati,
li veri paladini d’u teatrinu.
I cantautori, li fausi strazzati,
cu la bandana ‘n testa e lu cudinu,
n’aricchia a lu Padrino sta appizzata,
nta l’avutra ci luci l’uricchinu.
Vuci e chitarri ci l’hannu assai vacanti
«non ti curar di loro e passa avanti!»

Iddi si spaccianu rapprisintanti
di la Sicilia vera popolari,
figghi d’u Vespru sunnu e li mandanti
a tutti banni li fannu cantari,
dintra li scoli, tiatri ‘mpurtanti,
a li turisti ci fannu i giullari.
Miliuna si ‘n ammuccanu cu amuri
cantannucci a granni vuci Ciuri ciuri.

Ma c’è cu pensa ca su’ tradituri
quannu decantanu st’Isula filici
senza la mafia, u pizzu e li turturi
senza precari, incendi e nimici,
non ci su’ scempi e non ci su’ sciaguri
ma sulu u suli, u mari e li radici.
Di cantastori vistuti macari
t’infanganu Sicilia pari pari.

Sunnu li menestrelli di l’artari
di lu folklori e di lu patrimoniu
chi la Regioni voli tutilari
scinnennu a patti puru cu dimoniu.
Cunvegni ed abbuffati pupulari,
fistini comu fussi un matrimoniu
Sicilia tu sì mjevusa scacciata
nta na vastedda schietta e maritata.

Canta la mafia di la pignulata
d’a pasta cu li sardi e u piscistoccu
di li panelli e di la capunata
di sfinci e buccuneddi cu lu coccu,
la mafia duci comu ciucculata
comu lu Neru d’Avula baroccu.
La mafia ora fici una magia
e la chiamau enograstronomia.

Però pi fissa non pigghiaru a mia
cu st’invenzioni di la tradizioni,
la mè puisia non havi etnia
e a li mafiusi cala i pantaloni,
a mia mi piaci l’antrupulugia
senza oricchini e senza patrimoni,
li cantastori che cantanu ‘n chiazza
l’intrighi cchiù schifusi di sta razza.

Mentri si pigghia u suli nta tirrazza
d’u granni hotel cumrpisu nta l’ingaggio
la mafia du folklori ddà ci sguazza
c’u na granita fa l’idrumassaggiu,
iu inveci ora mettu la curazza
non cantu cchiù ma lassu stu missaggiu:
la tradizioni ‘a mafia l’ha pinsata
pi teniri ‘a Sicilia incatinata.

Sicilia scusa st’urtima cantata
mentri tu crepi sutta lu folklori,
sutta muntagni ‘i carta patinata,
sutta la mafia di li tò assessori.
Cu la me vuci tu non canci strata
ca cu ti sbafa non havi lu cori.
Sicilia lu me chiantu friscu e puru
a tia lu versu chi non hai futuru.

Ascolta e Scarica
Share:

Author: Mauro Geraci

Lascia un commento